Analyzátor složení těla

 

Při hubnutí j potřeba, aby nám ubývala tkáň tuková a optimálně narůstala nebo zůstala nezměněna tkáň svalová. Pouhým vážením tyto změny nezjistíme. Může se stát, že na hmotnosti neubýváme, kilogramy tuku jsou vyměněny za kilogramy svalů a přitom je proces hubnutí úspěšný.

 


Co všechno měřením zjistíme?


jaká je vaše tělesná kondice
kolik máme svalů v těle
zda máte disbalance v těl z důvodu vyššího zatížení určité partie
kolik těla tvoří netučná hmota (kosti, voda, orgány)
rozložení svalů v jednotlivých partiích
množství tuku v těle
množství vody v těle


Podmínky měření:


Měření se provádí vždy ve stejnou denní dobu, 3 hodiny po vstávání, cvičení i jídle. Měření se provádí na boso. Nesmí se měřit lidé s kardiostimulátorem a těhotné ženy.

 

Co všechno mohu zjistit analýzou složení těla?


Hmotnost
BMI
hmotnost svalové tkáně
celkovou hmotnost vody
% hmotnost vody
bazální metabolismus
hmotnost tělesného tuku
podíl tělesné vody
rozmezí zdravého tělesného tukuAnalýza pro každou končetinu a trup zvlášť


 Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá, jelikož trvá okolo 30-ti sekund. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso (bez bot i bez ponožek). Není nutné, aby byla bez oblečení, jelikož váha oblečení se odečítá. Jediný, kdo nesmí analýzu podstoupit jsou osoby s kardiostimulátorem. Naopak přístroj změří a poskytne výsledky všem od 6 – 99 let.

 

 

Co bychom měli znát a co naše váha umí vyhodnotit:

 


BMR
Bazální metabolismus (BMR, Basal Metabolic Rate) je energie, kterou náš organismus spotřebuje za 24 hodin v naprosto klidovém stavu (ve spánku, za normální teploty) pro zajištění životně důležitých funkcí. Jakákoli činnost (mrkání, mluvení, chůze, jídlo, řešení matematické úlohy atd.) energetické nároky našeho těla zvyšují.

BMI
Obezita je definována jako nadměrné zmnožení tuku v organismu. Stupeň obezity je určován podle BMI neboli Indexu tělesné hmotnosti (Body mass index).  Normální váhu přitom určují hodnoty BMI mezi 18,5 a 25. Osoby, jejichž BMI má hodnotu pod 18,5, trpí pravděpodobně podvýživou. Hodnota BMI nad 25 ukazuje na nadváhu, nad 30 pak na obezitu.